Κινδυνεύουν οι κλιματικοί στόχοι παρά την ενεργειακή μετατροπή

Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της γερμανικής “Deutsche Welle”, την έξοδο από την ατομική ενέργεια αποφάσισε πρόσφατα το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας δίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια εκ νέου ώθηση στη στροφή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. 

Παρ’όλα αυτά, αυξάνεται συνεχώς η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα θέτοντας τους κλιματικούς στόχους σε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο.

Τέλος, η τακτική της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, κυρίως αν λάβει κανείς υπόψη το ότι γύρω στο 26% του ποσοστού αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα της χώρας καλύπτεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

You may also like...