ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ

Την τυπική ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ανακοίνωσε η ΔΕΗ, μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η παραπάνω εξέλιξη συνιστά απόρροια της εξαγοράς του 24% της ΑΔΜΗΕ από τη State Grid Limited και του 25% από τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, έναντι 327,6 και 295,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

You may also like...