Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές ενέργειας

Επιμέλεια: Βίκυ Καλοφωτιά

Σε σημερινό δημοσίευμα της επίσημης ιστοσελίδας της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας, αναφέρεται ο σχεδιασμός και η επικείμενη εφαρμογή μιας νέας διάταξης, σύμφωνα με την οποία λαμβάνει χώρα η διεύρυνση της υποχρέωσης ενημέρωσης έτσι ώστε να επεκτείνεται και στο χώρο των επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνες για τον εφοδιασμό ρεύματος και αερίου.

Αποτελεί, δε, μελλοντικό στόχο εκ μέρους των προαναφερθεισών επιχειρήσεων, η ανάγκη υποστήριξης των σχετικών παραμέτρων προκειμένου να αποδεικνύεται η λειτουργία τους ως συστατικά μέρη της διαμόρφωσης των τιμών και των χρεώσεων δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω διαμόρφωση θα γίνει πιο διαφανής για τους λεγόμενους “οικιακούς πελάτες”.

You may also like...