Αλβανία: Κονδύλι από την Παγκόσμια Τράπεζα για αναβάθμιση της ενέργειας

Κονδύλι ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων ενέκρινε η Παγκόσμια Τράπεζα προς την Αλβανία με σκοπό την υλοποίηση έργων στον ενεργειακό τομέα.

Ο ενεργειακός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα στην Αλβανία, οι οποίες εκδηλώνονται με ένα μεγάλο μη χρηματοδούμενο έλλειμμα περίπου 550 εκατ. δολαρίων και ένα υψηλό επίπεδο τεχνικών και εμπορικών απωλειών περίπου 42%.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην υδροηλεκτρική ενέργεια, κάτι που σημαίνει ότι συχνά είναι απαραίτητες οι εισαγωγές ενέργειας στη διάρκεια περιόδων ξηρασίας.

Οι προσπάθειες μεταρρυθμίσεων της αλβανικής κυβέρνησης για τη βελτίωση του ενεργειακού τομέα περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση των πηγών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση των απωλειών διανομής και τη βελτίωση του μοντέλου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

You may also like...