Με 100% η Motor Oil στη Cyclon Ελλάς

Ολοκληρώθηκε, στις 6 Νοεμβρίου, η καταχώριση της Motor Oil στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ως νέου κατόχου των 1.543.489 μετοχών της Cyclon Ελλάς, στις οποίες αφορούσε το δικαίωμα εξαγοράς.

Ως εκ τούτου, η Motor Oil κατέχει σήμερα άμεσα συνολικά 26.664.840 μετοχές της Cyclon Ελλάς, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

You may also like...