Υπογραφή 2ης ανανέωσης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και του Ελληνικού Παραρτήματος της ASHRAE

Ο διευθυντής του Δ’ Κλάδου του ΓΕΝ, αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Σάμπος και ο πρόεδρος, για τα έτη 2021-2022, του ελληνικού παραρτήματος της εταιρείας ASHRAΕ, Παναγιώτης Στάπας υπόγραψαν τη δεύτερη ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας, πενταετούς διάρκειας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο ΓΕΝ.

Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνουν έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών σε ενεργειακά θέματα και θέματα «Πράσινης Ανάπτυξης», την επιμόρφωση προσωπικού καθώς και εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων κλιματισμού πλοίων και υπηρεσιών.

You may also like...