Βρετανία: Στο ευρωδικαστήριο για τη φορολογική σήμανση στα καύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Βρετανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη ορθής εφαρμογής των κανόνων σχετικά με τη φορολογική σήμανση των καυσίμων.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τα καύσιμα που μπορούν να επωφελούνται από μειωμένο φορολογικό συντελεστή πρέπει να σημαίνονται με χρώμα. Τα αλιευτικά σκάφη, για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούν καύσιμα τα οποία υπόκεινται σε χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, αλλά τα ιδιωτικά σκάφη πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα τα οποία υπόκεινται στον συνήθη φορολογικό συντελεστή.

Προς το παρόν, η νομοθεσία του κράτους-μέλους της ΕΕ δεν απαιτεί από τους διανομείς καυσίμων να διαθέτουν δύο χωριστές δεξαμενές καυσίμων για να γίνεται διάκριση μεταξύ των καυσίμων που φέρουν σήμανση χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή και των καυσίμων που υπόκεινται στον συνήθη φορολογικό συντελεστή.

Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής είναι συχνά υποχρεωμένοι να αγοράσουν καύσιμα που φέρουν σήμανση χαμηλότερου συντελεστή. Κατά συνέπεια, τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το σωστό ποσό φόρου που τους αναλογεί, καθώς αγοράζουν καύσιμα που κανονικά προορίζονται για τα αλιευτικά σκάφη. Αυτό όχι μόνον αντιβαίνει στους κανόνες της ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, αλλά, επιπλέον, συνεπάγεται τον κίνδυνο μεγάλων προστίμων για τα ιδιωτικά σκάφη στην περίπτωση που υποβληθούν στο έλεγχο των τοπικών αρχών όταν ταξιδεύουν σε άλλο κράτος-μέλος.

You may also like...