Υψηλότερη κατά 3% η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τα φωτοβολταϊκά

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, τα φωτοβολταϊκά έχουν λειτουργήσει υπέρ της μείωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας σε βασικές χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Becquerel και της Green Giraffe Energy Bankers.

Αναλύοντας την εξέλιξη των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, την τελευταία 7ετία, σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, οι ερευνητές κατέληξαν ότι χωρίς την παραγωγή ενέργειας από τα φ/β η τιμή ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν κατά μέσο όρο 3% υψηλότερη.

Να σημειωθεί ότι στο «στόχαστρο» των ερευνητών τέθηκαν οι αγορές της Γερμανία, της Ιταλίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια σημειώνουν τεράστια πρόοδο στην εγκατάσταση φ/β.

Ωστόσο, τονίζουν οι ερευνητές, σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν από τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν (σ.σ. από το μειωμένο κόστος ρεύματος λόγω φ/β) στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αλλά για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των φ/β στις αγορές αυτές.

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω στο μέλλον, παρόλα αυτά το ζήτημα της εξασφάλισης της κερδοφορίας βασικών «παικτών» της ευρωπαϊκής αγοράς, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής μετάβασης, θα αποτελέσει κλειδί για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη.

You may also like...