30 C
Athens
20 July - 2024

Εφορία: Στο στόχαστρο υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και οδηγοί ταξί – Σαφάρι ελέγχων για τις δαπάνες που εκπίπτουν

Must read

Η εφορία ξεκινά σαφάρι ελέγχων και στο στόχαστρο βρίσκονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν κατά σύστημα στις φορολογικές τους δηλώσεις χαμηλά εισοδήματα στα όρια της φτώχειας, με αποτέλεσμα να πληρώνουν ελάχιστους φόρους.

Οι ράμπο της Ανεξάρτητης Αρχής μπαίνουν κατά προτεραιότητα επαγγέλματα όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και οδηγοί ταξί, ενώ σειρά θα πάρουν κι άλλοι κλάδοι με διαπιστωμένη «ροπή» προς τη φοροδιαφυγή και την απόκρυψη εισοδημάτων.

Με εισοδήματα φτώχειας το 70%

Το βάρος των ελέγχων πέφτει στις δαπάνες και τις επιστροφές ΦΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό πως πέρσι 7 στους 10 αυτοαπασχολούμενους εμφανίζονται στην εφορία με εισοδήματα…. φτώχειας, που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ. Αρκεί να αναφέρει κανείς πως συνολικά από τους μη μισθωτούς εργαζόμενους δηλώθηκε πέρσι ως εισόδημα 4,3 δισ. ευρώ όταν ο τζίρος ήταν σχεδόν δεκαπλάσιος.

Κάθε κλάδος θα ελεγχθεί ξεχωριστά από ειδική ομάδα ελεγκτών με επίκεντρο τις φορολογικές δηλώσεις, τις δηλώσεις ΦΠΑ, τις επιστροφές φόρου, τα δηλωθέντα στοχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες στο myDATA.

Πώς θα γίνει η επιλογή για τους ελέγχους

Η επιλογή των επαγγελματιών θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Όσοι εντοπιστούν με αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων και δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις και εν τέλει να καταβάλουν φόρους και πρόστιμα.

Η χρήση των έμμεσων τεχνικών ελέγχου οδηγεί στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος μέσω ανάλυσης της οικονομικής του κατάστασης με τη χρήση πληροφοριών από διάφορες πηγές, πέραν από τη δήλωση και τα επίσημα βιβλία. Ενεργοποιούνται όταν υπάρχει:

  • Αδικαιολόγητη αύξηση περιουσιακών στοιχείων.
  • Δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα (ατομικά ή/και οικογενειακά των φυσικών προσώπων).
  • Υποψία/ένδειξη ότι το πραγματικό εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλωθέντος.
  • Ζημιογόνο αποτέλεσμα που δηλώνεται από φυσικά πρόσωπα-μέλη εταιρειών.

Στην πράξη με τις έμμεσες τεχνικές ο έλεγχος πραγματοποιείται σε δύο στάδια ταυτόχρονα:

  1. Ο τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος που διεξάγεται με τον συνήθη τρόπο, δηλαδή ελέγχονται οι πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, η ορθή απεικόνιση αυτών στις φορολογικές δηλώσεις και στα λογιστικά βιβλία, η ορθή έκπτωση δαπανών και
  2. Ο έκτακτος έλεγχος με βάση τις τεκμαρτές δαπάνες. Έμφαση δίνεται στην ρευστότητα του επαγγελματία, στο ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Στο μικροσκόπιο οι δαπάνες που εκπίπτουν

Μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 72% του συνολικού εισοδήματος και καταβάλλουν το 65% των φόρων. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται υπό εξέταση σχέδιο με παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν οι δαπάνες των ελεύθερων επαγγελματιών, που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους περιορίζοντας τα φορολογητέα κέρδη και κατά συνέπεια τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών σχεδιάζεται να αναγνωρίζονται μόνο οι δαπάνες που περνούν μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία MyDATA. Ταυτοχρόνως εξετάζεται να γίνει υποχρεωτική η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης η οποία θα συνοδεύεται με κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ενώ έρχονται το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο για γιατρούς, δικηγόρους και άλλες επαγγελματικές ομάδες.

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article