30 C
Athens
20 July - 2024

Φωτοβολταϊκά στη Στέγη: SOS – Πότε ανακαλείται η χρηματοδότηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Must read

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» επιδοτούνται για σύστημα φωτοβολταϊκού με χρηματοδότηση που ξεκινά από 45% και φτάνει το 75% για τα νοικοκυριά. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τους αγρότες είναι 40% – 60%, ενώ η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται και ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Τι απαιτείται για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης;
Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το εν λόγω πρόγραμμα αφορά Φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ή χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο σε συνδυασμό και με σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές για ενεργειακό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006 (Α’ 129), όπως ισχύει.

Η εγκατάσταση του φωτοβολταικού σταθμού σε συνδυασμό ή χωρίς με το σύστημα αποθήκευσης:
1. μπορεί να πραγματοποιηθεί επί κτιρίων (στο δώμα ή τη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανόμενων των στεγάστρων βεραντών/εξώστη, πέργκολων, προσόψεων και σκιάστρων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 16 και 19 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 96 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου) ή επί εδάφους.

2. να είναι σύμφωνη με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 (ΦΕΚ Β’ 759/2019) υπουργική απόφαση όπως ισχύει, και θα είναι είτε σταθερά συστήματα έδρασης, είτε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης επί εδάφους.

3. ενώ σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι:

o αιτούμενος θα πρέπει να έχει τη κυριότητα ή τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο, τηρουμένων των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του εκάστοτε Κανονισμού της πολυκατοικίας,
η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι νόμιμη σύμφωνα και με τους σχετικούς πολεοδομικούς κανόνες,
το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα,
η εγκατάσταση του συστήματος αποθήκευσης θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα εθνικά και διεθνή αντίστοιχα πρότυπα και κανόνες.
Υπάρχει περιορισμός ως προς την ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης;
Στα πλαίσια του Προγράμματος η μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος που θα χρηματοδοτείται ορίζεται στα 10,8kW.

Η μέγιστη χωρητικότητα

Στις περιπτώσεις φωτοβολταϊκου σταθμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης, το σύστημα αποθήκευσης θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο εγκατεστημένη χωρητικότητα ίση με την εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής του φωτοβολταϊκού σταθμού για μία ώρα.

Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.

Υπάρχει δυνατότητα να ανακληθεί η έγκριση χρηματοδότησης και να ανακτηθεί το ποσό επιχορήγησης;
Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος ή μετά την ολοκλήρωση αυτού διαπιστωθεί, βάσει ελέγχων που διενεργούν είτε ο ΔΕΔΔΗΕ είτε άλλα αρμόδια εθνικά ή ενωσιακά όργανα, η μη ορθή υλοποίηση του έργου και η μη τήρηση των υποχρεώσεων των αιτούμενων, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προβείς στις ακόλουθες ενέργειες:

1. ανάκληση της έγκρισης για τη χρηματοδότηση του έργου,

2. δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση της επιχορήγησης (έντοκη επιστροφή της δημόσιας δαπάνης) από τις αρμόδιες Αρχές ή την αναπροσαρμογή αυτών, εφόσον απαιτείται. Σημειώνεται πως η έντοκη επιστροφή της δημόσιας ενίσχυσης από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του αιτούμενου υπολογίζεται σύμφωνα με το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06). Τα ποσά της ανάκτησης (πλέον των τόκων) καταλογίζονται στους αιτούμενους, οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες της
επιχορήγησης (σε περίπτωση που τα ευρήματα σχετίζονται με δική τους μη συμμόρφωση). Επίσης, το ανακτητό ποσό
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Α’ 190 / ν. 4978/2022).

Υπάρχει δυνατότητα ο αιτούμενος να υποβάλλει ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης έγκρισης χρηματοδότησης και ανάκτησης του ποσού επιχορήγησης;
Οι αιτούμενοι (κατά περίπτωση) δύναται να υποβάλλουν ένσταση σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης, ως ακολούθως:

– Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης δεν συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί προς τον ΔΕΔΔΗΕ εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

– Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση ανάκλησης της έγκρισης χρηματοδότησης συνοδεύεται με δημοσιονομική διόρθωση και υποχρέωση επιστροφής επιχορήγησης από τον αιτούμενο, η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως προς τον ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης. Στη συνέχεια, η ένσταση εξετάζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης, όσο και ως προς τις αιτιάσεις και την σχετική τεκμηρίωση που τη συνοδεύει. Η απόφαση επί της ένστασης εκδίδεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Υποδιεύθυνση 2 Τομέα Ενέργειας εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της ένστασης.

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article