30.6 C
Athens
22 June - 2024

Επίδομα 509 ευρώ: Ποιοι είναι δικαιούχοι

Must read

«Ελεύθερο»  επίδομα  ύψους  509 ευρώ  δίνεται σε συγκεκριμένους δικαιούχους.

Είναι το  επίδομα  ανεργίας -αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων- και παρέχεται από την  Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Οι Δικαιούχοι  είναι ανεξαρτήτως απασχολούμενοι, που έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα και ασφαλισμένοι, στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ)
στον Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ. – ΜΜΕ). Στον Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (τ. ΕΤΑΑ στον τ. τομέα ΤΣΜΕΔΕ και τ. τομέα ΤΣΑΥ).

Επιπλέον  οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ – τέως ΕΤΑΑ που δεν έχουν διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα, δεν μπορούν να λάβουν το βοηθητικό πρόγραμμα μετά από έλεγχο κριτηρίων.

Προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του εν λόγω βοηθήματος είναι η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

1) Πραγματοποίηση σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και την κατάθεση της ειδικής εισφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των ασφαλισμένων που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012 και ήταν ασφαλισμένοι/-ες κατά την 01.01.2011, η κατάθεση εισφοράς στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας ως εξής:

  1. για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2012
  2. για δύο (2) τουλάχιστον έτη, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 01.01.2013 και
  3. για τρία (3) τουλάχιστον έτη, για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από την 01.01.2014 και εφεξής

Στην περίπτωση των ασφαλισμένων που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 01.01.2011 και επαναδραστηριοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή, ισχύουν ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις με τη διαφορά ότι ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την επανέναρξη δραστηριότητας.

2) Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογικό εισόδημα από την πηγή των δύο φορολογικών ετών που προορίζονται για την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων Ευρώ  (30.000,00 €)  και το συνολικό προσωπικό καθαρό φορολογικό εισόδημα από την πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων Ευρώ (40.000,00 €).

  1. ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις αιτίες που θα υποβληθούν εντός του ημερολογιακού έτους 2024 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εκκαθαριστικά σημειώματα με την αντίστοιχη ένδειξη “φορολογικό έτος 2022” και “φορολογικό έτος 2023”
  2. σημειώνεται επίσης ότι αναφορικά με τις αιτήσεις που θα υποβάλλονται στην αρχή εκάστου έτους και μέχρι να είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης φορολογίας για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι την 31/12 του προηγούμενου έτους, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα παραμένουν σε εκκρεμότητα ενώ, όταν διατεθεί προς αυτό η ηλεκτρονική πλατφόρμα, πρέπει να προβούν το συντομότερο δυνατό στην υποβολή της δήλωσής τους προκειμένου να προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην έκδοση αποφάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, η υπηρεσία θα προβαίνει σε έκδοση απορριπτικής απόφασης λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

διευκρινίζεται επίσης ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ατομικού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εξής ποσά: το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από κάθε πηγή, η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1 – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Φ.Ε.), τα απαλλασσόμενα ποσά και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 – ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ). Αντίστοιχα, για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού καθαρού εισοδήματος ανά έτος λαμβάνονται υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα ποσά του υπόχρεου προσώπου, του/της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων

3) αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος

4) μετά τη διακοπή του επαγγέλματος ο/η δικαιούχος

  1. να μην παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να μην αυτοαπασχολείται, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή
  2. να μην έχει υπαχθεί στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
  3. να μην λαμβάνει σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω
  4. φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου

5) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιο ή τις μετοχές του/της στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.

6) ο/η δικαιούχος απαιτείται να μην έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητα προκειμένου να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία ή προκειμένου να μετάσχει σε πανεπιστημιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

7) μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα.

8) σε περίπτωση διακοπής δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, ο/η ασφαλισμένος/-η δικαιούται βοηθήματος από τον ένα μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει βάσει υπεύθυνης δήλωσης.

Διάρκεια, ποσό και καταβολή επιδότησης

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των ετών ασφάλισης (συνεχόμενα ή διακεκομμένα) στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (ΕΦΚΑ – τ. ΟΑΕΕ ή τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), στον οποίο υπαγόταν ο/η δικαιούχος κατά τον χρόνο διακοπής του επαγγέλματός του/της, ως εξής:

Το ύψος του βοηθήματος  καθορίζεται σε 509,75 €  μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Δεν προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευομένων μελών της οικογένειας του/της δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων δώρων εορτών Χριστουγέννων/Νέου Έτους και Πάσχα, ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του βοηθήματος.

Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού (ΚΠΑ2) η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την υποβολή της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδα, εφόσον έχει πληρωθεί κάθε φορά. ο μήνας επιδότησης.

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article