Οι δικαιούχοι Απριλίου θα πληρωθούν από τον ΛΑΓΗΕ

Σε νέες πληρωμές παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ για τον Απρίλιο του 2014 προχώρησε ο ΛΑΓΗΕ.

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του λειτουργού της αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος:

«Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε στις 21.8.2014 νέα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2014, πληρωτέου ποσού έως 4.066 ευρώ. Με τις μέχρι σήμερα πληρωμές, έχει εξοφληθεί το 60% των τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2014».

You may also like...