34.3 C
Athens
14 June - 2024

Ευ. Τσοτσορός: Η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΕΛΠΕ θα συμβάλλει στην ανασυγκρότηση της χώρας

Must read

Νέα αλματώδη άνοδο συνεχίζουν να καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πρώτο πεντάμηνο του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛ.ΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός κατά την ομιλία του στην εξ’ αναβολής Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο.

Σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2016, έτος που ήταν για τον Όμιλο η χρονιά των ιστορικών ρεκόρ, σε κέρδη, παραγωγή και εξαγωγές- κατά το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €386 εκατ. αυξημένα κατά 40,3%, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν άνοδο 126% στα €156 εκατ., η παραγωγή αυξήθηκε εκ νέου κατά 10% και οι όγκοι πωλήσεων κατά 14% στους συνολικά 4 εκατ. ΜΤ (Μετρικούς Τόνους), οι εξαγωγές ακολούθησαν ανάλογη πορεία με άνοδο σχεδόν 13%, ενώ σε ιστορικό υψηλό κινήθηκε το μερίδιο στην εγχώρια εμπορία που ξεπέρασε το 32%.

Κάνοντας τον διετή απολογισμό πεπραγμένων της παρούσας Διοίκησης, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε εκτενώς στην υλοποίηση του «Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Σταθεροποίησης της περιόδου 2015-2017», μέσω του οποίου η ΕΛ.ΠΕ αντιμετώπισε επιτυχώς τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, το κορυφαίο ζήτημα της ασφαλούς εργασίας της αποτελεσματικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών εγκαταστάσεων μετά και το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015 στον Ασπρόπυργο, καθώς επίσης και τα οξυμένα χρηματοοικονομικά προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί στον Όμιλο.

Βασικοί άξονες, εξειδικευμένοι στόχοι και αποτελέσματα του Προγράμματος Σταθεροποίησης, ήταν:

1. Ασφάλεια – Απασχόληση – Παραγωγή – Παραγωγικότητα

ü Αποκατάσταση συνθηκών ασφαλούς εργασίας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων και βέλτιστων πρακτικών του προγράμματος ολιστικής ασφάλειας σε συνεργασία με την Exxon

ü Οικοδόμηση συνθηκών εργασιακής ειρήνης

o Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

o Μηδαμινές απώλειες ωρών εργασίας λόγω απεργιών

ü Ιστορικό υψηλό στην παραγωγή

ü Ιστορικό υψηλό στην παραγωγικότητα

o Επίτευξη αυξημένης διαθεσιμότητας παραγωγικών εγκαταστάσεων.

o Αριστοποίηση εφοδιασμού και απόδοσης λειτουργίας.

o Αύξηση της υπερ-απόδοσης (over-performance) κατά 62,5% το πρώτο πεντάμηνο του 2017, έναντι του 2016.

2. Εξωστρέφεια– Διεθνείς Συνεργασίες – Εξαγωγές

ü Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στους τομείς:

o Εφοδιασμού (NIOC, Rosneft, EGPC, SOMO)

o Ασφάλειας και Τεχνογνωσίας (EXXON)

o Έρευνας και Παραγωγής (Total, Edison, Exxon)

ü Ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές

ü Ιστορικό υψηλό στο μερίδιο εγχώριας αγοράς

ü Αύξηση συνολικών πωλήσεων (Μ.Τ.)

3. Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και σημαντική αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρεία 2016-2017

3.1. Χρηματοοικονομική Εξυγίανση (Από 31-5-2015 έως 31-5-2017)

ü Μείωση δανεισμού κατά €452 εκατ. ή 14,04%

ü Μείωση χρηματοοικονομικού κόστους κατά €8,5 εκατ. ή 10,27%

ü Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €427 εκατ. ή 23,04%

3.2. Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

ü Σταθεροποίηση υψηλής κερδοφορίας 2015-2017

· Ιστορικό υψηλό δημοσιευμένων καθαρών κερδών IFRS το 2016

ü Προσωρινά αποτελέσματα Α’ πενταμήνου 2017

· Δημοσιευμένο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017 €356 εκατ.

Αύξηση κατά 35,36% έναντι 2016

· Συγκρίσιμο EBITDA πρώτου πενταμήνου 2017, €386 εκατ.

Αύξηση κατά 40,36% έναντι του 2016

· Δημοσιευμένα κέρδη προ φόρων €213 εκατ.

Αύξηση κατά 121,87% εκατ. έναντι του 2016

· Συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων €246 εκατ.

Αύξηση κατά 93,70% έναντι του 2016

3.3 Η ανάκαμψη, οι έντονα αυξητικές τάσεις της αξίας της μετοχής και της κεφαλαιοποίησης.

Μετά μια περίοδο σημαντικά μεγάλης πτώσης της αξίας της μετοχής (31-10-2013 έως 11-2-2016) με μείωση της αξίας της μετοχής κατά 69,79 % και της κεφαλαιοποίησης κατά €2.048 εκατ., εκ των οποίων τα €1.522 εκατ. ή 74,32% έως την 24-2-2015 η εικόνα αντιστρέφεται και ακολουθεί η περίοδος ανάκαμψης και σταθερά αυξητικής πορείας από την 11-2-2016 και εξής:

ü Η περίοδος της ανάκαμψης 11-2-2016 έως 21-6-2016

· Αύξηση της αξίας της μετοχής από €2,90 σε €7,85 ή ποσοστό 171%, έναντι 129% της Motor Oil και 87% του δείκτη ΧΑΑ

· Αύξηση της κεφαλαιοποίησης από €886 εκατ. σε €2.399 ή ποσοστό 171%, έναντι 129% της Motor Oil και 70% του ΧΑΑ

· Καλύτερες αυξητικές επιδόσεις από το σύνολο των κύριων διεθνών ανταγωνιστριών εταιριών

Η στρατηγική του διετούς Προγράμματος Σταθεροποίησης έχει ενσωματωθεί και αποτελεί τη βάση του νέου Πενταετούς Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου 2017-2021, με τις αναγκαίες προσαρμογές στο πλαίσιο των ραγδαίων παγκόσμιων τεχνοοικονομικών αλλαγών που συντελούνται και της διαχείρισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Οι διαχρονικά στρατηγικοί στόχοι της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ενίσχυσης της θέσης του Ομίλου στην εσωτερική αγορά και της αύξησης των εξαγωγών ανασχεδιάστηκαν και προσαρμόστηκαν στο πλαίσιο των πολιτικών, των κατευθύνσεων και των επιλογών που επιβάλλουν:

ü Ο Ενεργειακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο του οδικού χάρτη της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

ü Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο των αναδυόμενων συνθηκών της μεταψηφιακής εποχής.

ü Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο πλαίσιο των 17 στόχων των Ηνωμένων Εθνών.

Κεντρικός στόχος του Πενταετούς Προγράμματος παραμένουν τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και η υψηλή μερισματική απόδοση. Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσοτσορός αναφέρθηκε σε:

ü Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας όλη τη περίοδο 2017-2021, με συντηρητικές παραδοχές και μειωμένα περιθώρια κατά 27% από το 2018 και εξής, με EBITDA περί τα €700 εκατ.

ü Μείωση του δανεισμού και των υποχρεώσεων κατά €1.050 εκατ.

ü Μείωση κατά 50% του χρηματοοικονομικού κόστους, έως το 2021.

ü Συνεχή καταβολή και σταδιακή αύξηση του ποσού των μερισμάτων, με στόχο το 50% των λειτουργικών ταμειακών ροών.

«Η σημερινή αισιόδοξη εικόνα και οι διαφαινόμενες θετικές προοπτικές, δεν θα μας οδηγήσουν σε εφησυχασμό. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο, γνωρίζοντας ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου στο πλαίσιο του επιχειρούμενου εθνικού ενεργειακού μετασχηματισμού, θα συμβάλλει καθοριστικά στο να κερδηθεί και το μεγάλο στοίχημα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του προς τους μετόχους.

TAGS
ΕΛΠΕ

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article