Νέας γενιάς συνεταιρισμοί επενδύουν στις ΑΠΕ

Συνεχώς αυξάνονται η νέας γενιάς συνεταιριστικές εταιρείες στη Γηραιά Ήπειρο, φιλοδοξώντας να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρήση 20% των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως το 2020.

Σύμφωνα με το Euronews, ήδη το Βέλγιο έχει προχωρήσει στη σύσταση τέτοιων συνεταιρισμών, πρωτοπορώντας γι’ ακόμη μια φορά στο κομμάτι της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, αλλά και της βιομάζας.

Πρώτο παράδειγμα, η EcoPower είναι ένας βελγικός συνεταιρισμός, αλλά και πυλώνας του δικτύου REScoop, δηλαδή του ευρωπαϊκού δικτύου Συνεταιρισμών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Ο ηλεκτρισμός που παράγει, και πωλείται σε τιμές κόστους, καλύπτει το 1,5% της αγοράς στην περιοχή της Φλάνδρας. Η EcoPower ιδρύθηκε το 1991 και απασχολεί 25 εργαζόμενους.

Ο Dirk Vansintjan είναι Πρόεδρος της REScoop: «Η EcoPower ξεκίνησε από χαμηλά, σε μία κουζίνα, με λίγους ανθρώπους. Τώρα μετράμε 50.000 μέλη, κεφάλαια ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.»

Σήμερα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία των Συνεταιρισμών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αποτελείται από, σχεδόν, 3.000 μέλη, που δουλεύουν μαζί, κυρίως όταν πρόκειται για αναζήτηση κεφαλαίων.

«Μία ανεμογεννήτρια στοιχίζει 3 εκατ. ευρώ… Αυτό είναι ένα απαγορευτικό κόστος για μία μικρή επιχείρηση, όπως εύκολα φαντάζεται κανείς. Έτσι, οι μεγάλες ενεργειακές εταιρείες βοηθούν αυτές που ξεκινούν, προσφέροντας τραπεζικές εγγυήσεις ή δάνεια».

Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής οικονομίας: αναδεικνύει νέους τύπους εταιρειών, με νέα επιχειρηματικά μοντέλα.

Αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, αλλά και μία δικαιότερη κατανομή της αγοράς: αυτές είναι οι αρχές των συνεταιρισμών που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Για παράδειγμα, τα κέρδη επανεπενδύονται ή διανέμονται με μορφή μερίσματος. Αυτό το πνεύμα επικρατεί και όταν έρχεται η στιγμή για σημαντικές αποφάσεις.

Ο Benjamin Huybrechts, ειδικός της κοινωνικής οικονομίας από το HEC Liège, εξήγησε ότι «για παράδειγμα, εάν ένας αγρότης δώσει το κτήμα του σε μία εταιρεία για αιολικό πάρκο, ο διπλανός αγρότης δεν έχει ανάλογο δικαίωμα, καθώς πρέπει να υπάρχει μία ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών. Σε ένα συνεταιριστικό σύστημα, μία τέτοια απόφαση λαμβάνεται συλλογικά, ώστε τα κέρδη να επανεπενδύονται στην κοινότητα, και έτσι να ωφελούνται όλοι οι κάτοικοι».

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία των Συνεταιρισμών Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές προβλέπει, στο καταστατικό της, τη στήριξη της δημιουργίας νέων συνεταιρισμών.

«Μέσω ενός δικτύου συμβούλων, με τη συμμετοχή σε καλές πρακτικές, σε οδηγούς στήριξης και ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών, βλέπουμε ότι ο κλάδος γίνεται πιο επαγγελματικός και αποτελεσματικός» διευκρίνισε ο Huybrechts.

Ο Dirk Vansintjan τόνισε ότι «για εμένα, το κλειδί της επιτυχίας κρύβεται στη συγκέντρωση ικανών στελεχών που μπορούν να χειριστούν τις τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές πλευρές ενός συνεταιρισμού».

 

You may also like...