Η υψηλότερη παραγωγή φυσικού αερίου στις ΗΠΑ το 2019

Η παραγωγή ξηρού φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανέλθει σε ένα υψηλό ύψος 92,10 δισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών την ημέρα (Bcf/d) το 2019, σύμφωνα με την έκθεση για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην τελευταία έκδοση της Energy Information Administration, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 10% από το 2018, αλλά η ΕΙΑ προβλέπει ότι η αύξηση της παραγωγής το 2020 θα είναι μικρότερη λόγω της “υστέρησης μεταξύ αλλαγών στην τιμή και αλλαγών στη μελλοντική δραστηριότητα γεώτρησης”.

Οι χαμηλές τιμές για φυσικό αέριο στο τρίτο τρίμηνο του 2019 θα υποχωρήσουν και τελικά θα μειώσουν τις γεωτρήσεις με φυσικό αέριο, σύμφωνα με την ΕΙΑ, κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Η παραγωγή φυσικού αερίου το 2020 αναμένεται να φτάσει τα 94,9 Bcf/d.

Ο συνολικός εφοδιασμός σε φυσικό αέριο θα αρχίσει επίσης να φθάνει τα 85,10 Bcf/d το 2019, προτού φτάσει τα 86,45 Bcf/d το 2020, σύμφωνα με την EIA.
Για τις εξαγωγές καθαρού φυσικού αερίου, η ΕΠΕ προβλέπει 4,8 Bcf/d το 2019 και έπειτα αυξάνεται σε ένα εντυπωσιακό 7,4 Bcf/d το 2020. Αυτό είναι από 2,0 Bcf/d το 2018, για μια αύξηση κατά δύο έτη κατά 270%.

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιμά ότι το μερίδιο της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής σε ηλεκτρική ενέργεια των ΗΠΑ από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο θα αυξηθεί στο 37% του συνόλου το 2019 και το 38% το 2020 – από 34% το 2018. Η αύξηση αυτή θα είναι σε μεγάλο βαθμό το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, το οποίο θα μειωθεί από 28% του συνόλου του προηγούμενου έτους σε 25% το 2019 και 22% το 2020.

Αυτή η μετάβαση από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη μείωση των προβλεπόμενων εκπομπών άνθρακα το 2019 και το 2020, σε 5.180 εκατομμύρια τόνους το 2019 και 5.074 εκατομμύρια τόνους το 2020, το χαμηλότερο επίπεδο από το 1991.

You may also like...