21.2 C
Athens
18 Μαΐου - 2022

Οι μεσοπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ και οι οικονομικές προοπτικές για το 2020

Must read

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ αντιμετώπισε την μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της. Από κερδοφόρα εταιρεία το 2014, βρέθηκε το 2018 στο χείλος της καταστροφής. Με τεράστια χρέη, ανείσπρακτες οφειλές, απαξίωση της μετοχής της και δεσμευμένη με αποφάσεις που την υποχρεώνουν να περιορίσει το μερίδιό της στην αγορά τα επόμενα χρόνια. Η ΔΕΗ από πυλώνας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, έγινε μεγάλος ασθενής. Με σοβαρούς κινδύνους για την επιβίωσή της, (σύμφωνα με έκθεση του ορκωτού ελεγκτή) κάτι που θα επέφερε τρομερούς κλυδωνισμούς στην χώρα συνολικά.
Η ΔΕΗ πλέον αλλάζει. Τους τελευταίους 4 μήνες η ΔΕΗ έχει θέσει τις βάσεις τους συνολικού μετασχηματισμού της. Προχωρά σε κινήσεις οικονομικής εξυγίανσης.
Εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της. Και σχεδιάζει το μέλλον της με βάση της ανάγκες της εποχής και της διεθνείς τάσεις στο χώρο της ενέργειας.

Από την αβεβαιότητα στην βιώσιμη ανάπτυξη

Η εταιρεία, για την οποία τον Μάρτιο του 2019 υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για τη βιωσιμότητά της, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Η πολιτική των τελευταίων μηνών (κατάργηση ΝΟΜΕ, αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής, νέα προϊόντα, είσπραξη οφειλών, διακανονισμούς, κ.α.) αποφέρει αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα:

 • Την αντιστροφή της καθοδικής πορείας της κερδοφορίας της εταιρείας και την επαναφορά των ταμειακών ροών.
 • Την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα επίπεδα των 320-370 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 208 εκατ. ευρώ το 2018.
  Υπολογίζεται πως με τα μέτρα του Σεπτεμβρίου θα βελτιωθεί κατά €100 εκατ. η λειτουργική κερδοφορία στο τέλος του έτους.
 • Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης από CCC+ σε Β-.
 • Άρση της επισήμανσης των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με την «ουσιώδη αβεβαιότητα συνέχισης δραστηριοτήτων» και πιστοποίηση της ανοδικής πορείας της εταιρείας.
  Από τη δυσκίνητη γραφειοκρατική διοίκηση, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας.

Με το νέο νόμο για την αναδιάρθωση της αγοράς ενέργειας και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ (4643/2019), έγινε το δεύτερο μεγάλο βήμα που αφορά στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης. Με τις αλλαγές που ψηφίστηκαν δίνονται λύσεις σε χρόνια δομικά προβλήματα της εταιρείας.

Περιορίζονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που υποχρέωναν την ΔΕΗ να λειτουργεί με όρους παλαιού Δημοσίου και ενισχύεται η ευελιξία και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζεται
συνολικά η αγορά ενέργειας στη χώρα μας.
Από τη στασιμότητα, στο μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία
Η ΔΕΗ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Κλείνει πίσω της μια εποχή στασιμότητας και προχωρά στο μετασχηματισμό της με στόχο να μετατραπεί σε μια σύγχρονη ενεργειακή εταιρεία που θα ανταποκρίνεται στις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στις προκλήσεις και ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις εκτιμώμενες αλλαγές στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ περιγράφει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης και στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: .
Α) Την εφαρμογή ενός “Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή, με την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη των ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία
παραγωγής ενέργειας.
Πολιτική που ακολουθεί την τάση που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και είναι σύμφωνη με τους κοινοτικούς και εθνικούς στόχους για μείωση των εκπομπών ρύπων.
Β) Την Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα της ΔΕΗ για την επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς.
Γ) Την επέκταση της επιχείρησης σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας. Με επίκεντρο τον πελάτη και με έμφαση τόσο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση.

Αναλυτικά:

«Πράσινη συμφωνία» στην ηλεκτροπαραγωγή
Η ΔΕΗ αφήνει πίσω της την εποχή του λιγνίτη η οποία επιβαρύνει τόσο την επιχείριση όσο και το περιβάλλον και προχωρά σε
νέες πιο φιλικές μορφές ενέργειας.
…με σεβασμό στο περιβάλλον
Το ποσοστό παραγόμενης ενέργειας από λιγνίτη θα πέσει από το 37% σήμερα στο 8% το 2024. Και αντίστοιχα οι εκπομπές ρύπου CO2 από 20 εκατ. τόνοι σήμερα σε περίπου 5 εκατ. τόνους το 2024.
…με εγγύηση της ενεργειακής σταθερότητας της χώρας
Η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων θα γίνει σταδιακά ώστε να μην κινδυνεύσει το σύστημα της χώρας και περιλαμβάνει την απόσυρση ρυπογόνων μονάδων ισχύος περίπου 3,4 GW έως το 2023.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την απόσυρση:
 2020: Αμύνταιο 1-2
 2021: Καρδιά 3-4
 2022: Μεγαλόπολη 3 και Αγ. Δημήτριος 1-4
 2023: Μεγαλόπολη 4, Μελίτη 1 και Αγ. Δημήτριος 5.

Το 2022 εντάσσεται στο σύστημα η νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V, η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί με λιγνίτη έως το 2028 και στη συνέχεια θα λειτουργήσει με διαφορετικό μείγμα καυσίμου.
…με απόλυτο σεβασμό στους εργαζομένους της ΔΕΗ και τις τοπικές κοινωνίες.
Η ΔΕΗ θα δρομολογήσει προγράμματα μετακίνησης και επανειδίκευσης εργατικού δυναμικού, προγράμματα συνταξιοδότησης και προγράμματα εθελούσιας εξόδου, σε συνεργασία με τους ίδιους τους εργαζόμενους και αυτοχρηματοδοτούμενα από την ίδια την επιχείρηση. Οι εργαζόμενοι που τόσα χρόνια στήριξαν τη ΔΕΗ θα έχουν τώρα την αμέριστη στήριξη της επιχείρησης.
Επίσης, η ΔΕΗ θα υποστηρίξει τις δράσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων στις περιοχές αυτές. Δεδομένου ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά πάγια στις
περιφέρειες αυτές, σκοπεύει να αναπτύξει εκεί δραστηριότητες με σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για την επιχείρηση όσο και για τις τοπικές οικονομίες.
Παράλληλα θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για την εξεύρεση των πλέον κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για την τηλεθέρμανση πριν το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων.

Αυξάνονται οι επενδύσεις σε ΑΠΕ

Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Από 10% του συνόλου των επενδύσεων της επιχείρησης για το 2019, ανεβαίνει στο 25% για το 2020 με στόχο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
Στόχος είναι από 2% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2019, να κατέχει το 10-20% το 2024 με επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ 1 GW έως το 2024.
Προχωρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της εταιρείας
Με επενδύσεις για την αναβάθμιση των δικτύων.
Οι επενδύσεις στα δίκτυα αυξάνονται (από 20% το 2019 σε 30% το 2020) στόχο την εισαγωγή εργαλείων όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών κ.α.
Με αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις λειτουργίες για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα, η άντληση
δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, η καθοδήγηση των εργαζομένων και η εμπειρία των πελατών
Με βελτίωση του πλαισίου Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να προσελκύσει η ΔΕΗ στελέχη με ειδικές δεξιότητες και να δημιουργήσει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους τους τομείς
Με μια νέα πολιτική λιανικής με επίκεντρο τον πελάτη η οποία περιλαμβάνει:

 • Νέα συνδυαστικά προϊόντα και ευέλικτα πακέτα για τους καταναλωτές με καλύτερες τιμές
 • Ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο πρότυπο των σύγχρονων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς.
 • Αναβάθμιση της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας
 • Εισαγωγή σύγχρονων ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους
 • Δημιουργία υποδομών για την είσπραξη οφειλών τόσο εσωτερικά, όσο και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους

Προχωρά η ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ηλεκτροκίνησης ακολουθώντας την αυξανόμενη διεθνή τάση. Η ΔΕΗ εισέρχεται δυναμικά στη συγκεκριμένη αγορά και προχωρά άμεσα στην τοποθέτηση 1.000 σταθμών
φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και περίπου 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.
Με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ:
 Αλλάζει το ενεργειακό μείγμα της χώρας. Μειώνεται ο λιγνίτης και αυξάνονται οι ΑΠΕ.
 Η ΔΕΗ από προβληματική επιχείρηση θα έχει λειτουργική κερδοφορία €1 δις (EBITDA) έως το 2024
 Δημιουργούνται νέα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες με καλύτερους οικονομικούς όρους για τον καταναλωτή

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article