Άδειες Παραγωγής για 22 Αιολικά Πάρκα από την ΡΑΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προχώρησε στην υπογραφή των αδειών για 22 αιολικά πάρκα ισχύος από 3MW έως και 34,5MW. Πρόκειται για ένα ή περισσότερα πάρκα στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Αλίαρτου, Θηβαίων, Αργιθέας, Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και του Δήμου Λεβαδέων.

Αναλυτικά, οι άδειες παραγωγής αφορούν τους εξής αιολικούς σταθμούς:

1-αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Τσουρμαλιώτικα», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»

2-αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 3,45 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3 MW, στη θέση «Παπάς», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»

3-αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Μεγάλη Καβησός», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»

4-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Παντελεήμων», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SOLARBEAM A.E»

5-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Λογγάς», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SOLARBEAM A.E»

6-αιολικό σταθμό ισχύος 2,3 MW, στη θέση «ΞΑΓΝΑΝΤΟ_Κ», της Δημοτικής Ενότητας ΘΕΣΠΙΕΩΝ, του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΟΥΝΤΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.»

7-αιολικό σταθμό ισχύος 17,25 MW, στη θέση «Κοραμπαμπάς», της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «NIATA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «NIATA AIOLOS Α.Ε.»

8-αιολικό σταθμό ισχύος 2,7 MW, στη θέση «Τρεις Κορυφές», της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ENAIR ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ENAIR Ο.Ε.»

9-αιολικό σταθμό ισχύος 34,5 MW στη θέση «ΦΟΥΡΚΑ ΜΑΣΟΥΡΙ», των Δημοτικών Ενοτήτων Ανατολικής Αργιθέας και Αργιθέας, του Δήμου Αργιθέας και της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ»

10-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Μεγάλο Ρέμα», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «DISTOMO AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DISTOMO AELIOS AE».

11-αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Ασπροχώματα», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»

12-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Μανδριά», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «SOLARBEAM A.E»

13-αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Κοφτό», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»

14-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW, στη θέση «Κιάφα Τζάρα», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «DISTOMO AELIOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «DISTOMO AELIOS AE»

15-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΚΡΑΝΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KARATZIS ENERGY»

16-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΠΙΝΑΚΑΚΙΑ», της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου, του Δήμου Καρπενησίου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «KARATZIS ENERGY»

17-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Σωρός», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «SOLARBEAM A.E»

18-αιολικό σταθμό ισχύος 3MW στη θέση «Αγωγιάτης», της Δημοτικής Ενότητας Φερών, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, στην εταιρεία με την επωνυμία «WIND INVESTERING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με δ.τ. «WIND INVESTERING M.I.K.E.»

19-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΠΩΓΩΝΙΖΑ» της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ-ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «L-WIND POWER»

20-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Αετοφωλιά», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «SOLARBEAM A.E»

21-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «ΙΣΩΜΑΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας, του Δήμου Λεβαδέων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΜ-ΓΟΥΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «Μ-WIND POWER»

22-αιολικό σταθμό ισχύος 3 MW στη θέση «Λόγγος Ανατολικό», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στην εταιρεία με την επωνυμία «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ «SOLARBEAM A.E»

You may also like...