Άδειες σε φωτοβολταϊκά 450 MW με αποθήκευση από τη ΡΑΕ σε Κοζάνη και Γρεβενά

Άδειες παραγωγής απένειμε χθες η ΡΑΕ σε φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 450 μεγαβάτ, τα οποία συνοδεύονται από αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες.

Αναλυτικά, πρόκειται για τα παρακάτω έργα, τα οποία αναπτύσσει η εταιρεία «DIREEN Α.Ε»:

14 05 2021 | 07:31

Άδειες παραγωγής απένειμε χθες η ΡΑΕ σε φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 450 μεγαβάτ, τα οποία συνοδεύονται από αποθήκευση ενέργειας με μπαταρίες.

Αναλυτικά, πρόκειται για τα παρακάτω έργα, τα οποία αναπτύσσει η εταιρεία «DIREEN Α.Ε»:

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Μιλιάνο» των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Πλαγιά» του Δήμου Δεσκάτης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 108MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 60MW, στη θέση «Γυμνό» των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 108MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 60MW, στη θέση «Κόκκινος Λάκκος» των Δήμων Φλώρινας & Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Κρονιές» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Προφήτης Ηλίας» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Χρώμιο Ανατολικό» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Χρώμιο Δυτικό» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Κοντουλάκι Ανατολικό» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Κοντουλάκι Δυτικό» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Κουρούμια» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Ριζό» του Δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Κούκκος» τoυ Δήμoυ Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Σταθάκο Βόρειο» τoυ Δήμoυ Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ισχύος 18MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 10MW, στη θέση «Σταθάκο Νότιο» τoυ Δήμoυ Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

You may also like...