Εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ το επικαιροποιημένο πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ – Αναλυτικά όλα τα ενεργειακά «assets» που περιλαμβάνει

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ενέκρινε στις 13/5/2021 το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan) του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως προς τα ενεργειακά «assets» του προγράμματος αυτά είναι τα ΕΛΠΕ, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΠΑ, και η Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Ν. Καβάλα.

ΕΛΠΕ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πρόγραμμα αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, όπως αυτό εγκρίθηκε από το ΚΥΣΟΙΠ, το Ταμείο βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης. Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35.5% των μετοχών των ΕΛΠΕ και το οποίο είχε ξεκινήσει την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1% με τον έτερο στρατηγικό μέτοχο των ΕΛΠΕ, Paneuropean Oil and Industrial Holdings. Ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος.

ΔΕΗ

Σε ανάλογη φάση με την περίπτωση των ΕΛΠΕ, βρίσκεται το 17% των μετοχών της ΔΕΗ που κατέχει το Ταμείο. Συγκεκριμένα, υπό εξέταση βρίσκεται ο τρόπος αξιοποίησης του εν λόγω πακέτου μετοχών, χωρίς μέχρι στιγμής να περιλαμβάνεται κάτι συγκεκριμένο για το «τι μέλει γενέσθαι» στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα.

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)

Στην περίπτωση της ΔΕΠΑ, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 35% βρίσκεται στα «χέρια» των ΕΛΠΕ. Για την προώθηση της αποκρατικοποίησης έχουν οριστεί ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι οι UBS και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η Ποταμίτης-Βεκρής έχουν αναλάβει χρέη νομικού συμβούλου.

Σε ότι αφορά την τρέχουσα κατάσταση προόδου για την περίπτωση της ΔΕΠΑ Υποδομών, το ΤΑΙΠΕΔ αναφέρει πως την 9/12/2019 το Ταμείο εκκίνησε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% που θα κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ. Στην εν λόγω διαδικασία συμμετέχουν ως συν-πωλητές και η Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ με την πώληση του ποσοστού τους (35%). Έπειτα, τον Ιούλιο του 2020 εκκίνησε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Αναφορικά με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, στις 23.01.2020 εγκαινιάστηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ποσοστό το οποίο θα κατέχει μετά την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΠΑ. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, τον Σεπτέμβριο του 2020 εκκίνησε η δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Ως προς τα επόμενα βήματα για τα δύο αυτά «assets» στον κλάδο του φυσικού αερίου, το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ σημειώνει ότι στις 15 Ιουλίου 2021 αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές για την ΔΕΠΑ Υποδομών. Στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, για λόγους που αφορούν στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, το ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε να αναστείλει τη Φάση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών μέχρι τα τέλη του 3ου τριμήνου του 2021, οπότε και θα ενημερώσει τους Προεπιλεγέντες Επενδυτές για τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού και το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στη Ν. Καβάλα

Το έργο έγκειται στη μετατροπή του εξαντλημένου κοιτάσματος φυσικού αερίου της Ν. Καβάλας στην πρώτη Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου της χώρας. Το κοίτασμα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή περί τα 30 χλμ νότια της Καβάλας. Προκαταρκτικός σχεδιασμός εκτιμά χωρητικότητα κοιτάσματος ύψους 360 εκατ. κυβ. μέτρων. Η πρόθεση του ΤΑΙΠΕΔ και η μέθοδος αξιοποίησης είναι η παραχώρηση δικαιώματος κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του εξαντλημένου κοιτάσματος ως ΥΑΦΑ.

Ως προς τα επόμενα βήματα, σε εξέλιξη βρίσκεται η Β φάση του διαγωνισμού και η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2021, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου (30/09/2021) αναμένεται η ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών.

Πηγή: energypress.gr

You may also like...