Μελέτη για τερματικό LNG στις Κανάριες Νήσους θα χρηματοδοτήσει η Ε.Ε.

Η Ε.Ε. πρόκειται να χρηματοδοτήσει με 500.000 ευρώ τη μελέτη για την κατασκευή ενός τερματικού LNG στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία καινοτομίας και δικτύων.

Η στήριξη θα γίνει στα πλαίσια του προγράμματος TEN-T, το οποίο ενισχύει την κατασκευή και αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς ανά την Ε.Ε. Στα πλαίσια αυτά, η μελέτη θα εξετάσει την βιωσιμότητα της συγκεκριμένης επένδυσης, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση των νησιών αυτών από το πετρέλαιο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η Ισπανία είναι εισαγωγέας πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα είναι ο έκτος μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG διεθνώς, με βάση τα στοιχεία της αμερικανικής ΕΙΑ για το 2013.

You may also like...