17 C
Athens
22 April - 2024

Στεργιούλης (ΕΛΠΕ): Πετρέλαιο και φυσικό αέριο μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης

Must read

Τη συνεισφορά του Ομίλου της ΕΛΠΕ στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο υπογράμμισε ο Γρηγόρης Στεργιούλης, τονίζοντας πως «τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της Ελλάδας».

Από το βήμα του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Πετρελαίου ΠΣΕΕΠ/ΕΕΤΙ, ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ αφού αναφέρθηκε στις προκλήσεις στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια, επεσήμανε πως το κλειδί για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας είναι η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο (κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων και το άνοιγμα των αγορών), αλλά και η υλοποίηση μιας συνεκτικής εξωτερικής δράσης με κοινά αποδεκτές αρχές.

Όπως είπε ο κ. Στεργιούλης, η συνεισφορά του Ομίλου της ΕΛΠΕ στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο επιτυγχάνεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων σε επιμέρους τομείς που επηρεάζουν την επάρκεια εφοδιασμού.

Ειδικότερα:

Αποθέματα ασφαλείας
– Τήρηση των προβλεπόμενων από το νομοθετικό πλαίσιο αποθεμάτων αργού και προϊόντων πετρελαίου που αντιστοιχούν σε ελάχιστη απαίτηση για την κάλυψη εφοδιασμού 90 ημερών

Διαφοροποίηση πηγών προμήθειας αργού και πρώτων υλών
– Επέκταση της πολιτικής σύναψη συμβολαίων απευθείας με παραγωγές χώρες όπως Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ρωσία, χωρίς τη μεσολάβηση traders

– Πρόσβαση σε αγορές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν “απαγορευμένες”, ως αποτέλεσμα της σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και των πρόσφατων θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, που μας επιτρέπει τον δανεισμό με ανταγωνιστικά επιτόκια την επίτευξη υψηλών πιστωτικών ορίων από τους προμηθευτές

Αναζήτηση εγχώριων πηγών ενέργειας
– Δυναμική επάνοδος του Ομίλου στον τομέα της Έρευνας & Παραγωγής Υδρογ/κων, μετατοπίζοντας πλέον το κέντρο του ενδιαφέροντός του εντός της ελληνικής επικράτειας. Σε αυτό το πλαίσιο τα ΕΛΠΕ:

1. ενεργούν ως διαχειριστής της κοινοπραξίας με την Edison με ποσοστό 50% για την παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, όπου πρόσφατα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απόκτηση σεισμικών δεδομένων 2 και 3 διαστάσεων

2. έχουν ανακηρυχθεί ως “προτιμητέος ανάδοχος” και αναμένουν την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Σύμβασης Μίσθωσης για 2 χερσαίες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας (Άρτα-Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος)

3. έχουν υποβάλλει προσφορές για 3 περιοχές του Ιονίου, κατά μόνας ή σε κοινοπραξία με μεγάλες διεθνείς εταιρίες

4. προτίθενται να ισχυροποιήσουν και να διευρύνουν τις στρατηγικές τους συμμαχίες με μεγάλες διεθνείς εταιρίες και να εξετάσουν τυχόν νέες ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν

Αύξηση της εγχώριας παραγωγής ενέργειας
– Στο πλαίσιο του ενεργειακού τους μετασχηματισμού, τα EΛΠΕ εκπονούν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο τα ΕΛΠΕ:

1. προωθούν έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, έχοντας 8,4 MW σε λειτουργία και 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (κυρίως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα)

2. συμμετείχαν με επιτυχία στον πρώτο διαγωνισμό για νέους Φ/Β σταθμούς στο τέλος του 2016, και προχωρούν πλέον στην κατασκευή 3 Φ/Β πάρκων σε ιδιόκτητους χώρους, συνολικής ισχύος 8,6 MW

3. υλοποιούν πρόγραμμα εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε πρατήρια και εγκαταστάσεις του Ομίλου, στα πλαίσια του συστήματος αυτοπαραγωγής (net metering)

Μείωση της ζήτησης ενέργειας
– Συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας των εγκαταστάσεών μας με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και την υιοθέτηση μέτρων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση

– Στοχευμένες παρεμβάσεις σε μονάδες που υστερούν σε ενεργειακή απόδοση έναντι ομοειδών του κλάδου, και αντίστοιχες επενδύσεις σε έργα που βελτιώνουν την ανάκτηση ενέργειας (έργα CAPEX 6Μ€ το 2015 με ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 16 ktFOE)

– Ανάληψη δέσμευσης των εταιριών εμπορίας του Ομίλου για επίτευξη του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση (70-80 ktFOE σε ορίζοντα 4ετίας), σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο

Υποστήριξη καινοτομίας
– Συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς σε τομείς που αφορούν τα βιοκαύσιμα, την αξιοποίηση τηγανελαίων, την παραγωγή υδρογόνου με ηλιακή ενέργεια και τις εναλλακτικές τεχνολογίες κίνησης

– Σχεδιασμός και υλοποίηση εναλλακτικών ενεργειακών υποδομών στην χώρα μας (λειτουργία πρότυπου πρατηρίου καυσίμων & ενέργειας, το οποίο πέρα από τα συμβατικά καύσιμα διαθέτει επίσης υγραέριο, συμπιεσμένο φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα διάθεσης υδρογόνου)

Επιπλεόν, ο κ. Στεργιούλης επεσήμανε τη συνεισφορά της ΕΛΠΕ στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω των συμμετοχών της στις εταιρείες:

· ΔΕΠΑ, η οποία συμμετέχει με ποσοστό 25% στο επενδυτικό σχήμα που κατασκευάζει τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), που στοχεύει να δώσει πρόσβαση στην Βουλγαρία σε φυσικό αέριο από την Κασπία και LNG, καταργώντας το μονοπώλιο που κατέχει σήμερα η Ρωσία

· Elpedison, η οποία κατέχει 2 εργοστάσια παραγωγής ηλ. ενέργειας συνολικής ισχύος 810 MW με φυσικό αέριο, στα οποία πρόκειται να γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές προκειμένου να είναι δυνατή η εναλλαγή καυσίμου σε ντήζελ σε περιπτώσεις κρίσης επάρκειας φυσικού αερίου
Ιδιαίτερα θετική αναμένεται να είναι η συμβολή τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης από την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν:

· αγωγούς που είναι είτε υπό κατασκευή είτε σε φάση διερεύνησης για τη μεταφορά ΦΑ από χώρες εκτός Ε.Ε. (Τrans Adriatic, Ionian Adriatic, East Med, Poseidon) καθώς και αγωγούς διασύνδεσης μεταξύ όμορων κρατών εντός της Ε.Ε. (IGB, IBR, ITB, IBS, IRH)

· κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων για LNG σε Ελλάδα, Τουρκία, Αλβανία & Κροατία

· διασύνδεση των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, καθώς και μεταξύ όμορων κρατών εντός της Ε.Ε.

«Οι παραπάνω εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις ανακαλύψεις σημαντικών κοιτασμάτων στη λεκάνη της Λεβαντίνης στην Ανατολική Μεσόγειο, θα αναβαθμίσουν τις ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας και θα την αναδείξουν σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο στρατηγικής σημασίας», κατέληξε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ.

- Advertisement -spot_img

More articles

Latest article